บริษัท เจ.ดี. พูลส์ จำกัดจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตบริษัท เจ.ดี. พูลส์ จำกัดจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และกาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ โชว์รูม บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด จังหวัดภูเก็ต  บริษัท เจ.ดี. พูลส์ จำกัดจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และกาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยมี นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการจัดงาน พร้อมด้วยนางรุ่งรัติ ศรีสุข นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต , สมาชิกสธวท ภูเก็ต , นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริษัท เจ.ดี.พูลส์ และประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต , นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดหาโลหิตกาชาดภูเก็ต , สมาชิกเหล่ากาชาด , ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานบริษัท เจ.ดี.พูลส์ และประชาชนชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางรุ่งรัติ ศรีสุข นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริจาคโลหิตของประชาชนทำให้โรงพยาบาลต่างๆขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก ทางบริษัท เจ.ดี. พูลส์ จำกัดจึงได้ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และกาชาดจังหวัดภูเก็ต ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกในองค์กร พนักงานและประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อนำมาเป็นโลหิตสำรองในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

        
 
เว็บสำเร็จรูป
×