สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ ภาค 3330 ( Rotary Club of Phuket South District 3330 R.I )สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ ภาค 3330 ( Rotary Club of Phuket South District 3330 R.I ) ได้จัดพิธีสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 – 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 08 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต โดย น.ส. เกว็ณกนิษฐ์ พรหมจักร์ ได้รับเลือกเป็น นายกฯ ปี 2562-2563

น.ส. เกว็ณกนิษฐ์ พรหมจักร์

- จบ ป.ตรี สาขาการบริหารการจัดธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

- จบ ป. โท การจัดการการตลาด จาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประวัติ การทำงานด้านสังคม

- ดำรงตำแหน่งเลขานุการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ภูเก็ต ( สธวท.-ภูเก็ต )

- รองเลขานุการเครือข่ายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

อาชีพ

- ดำรงตำแหน่ง CEO บริษัทโอเนเจอรอล ไทยแลนด์ จำกัด

     


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×