ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตคนใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายเกียรติศักดิ์  ชูทอง   ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด   เข้าเยี่ยมคารวะ  นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายสนิท ศรีวิหค และ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

    
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×