นางสาววัชราพร ญาณโกมุท นายกสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต นักพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อเด็กและบุคคลทั่วไปนางสาววัชราพร ญาณโกมุท   นายกสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต (ปีบริหาร 2563-2564)  , นักพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อเด็กและบุคคลทั่วไป
จบ ป.ตรี สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตร The Stronger Project โดย คุณลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม
หลักสูตร
Presentation Mastery โดยคุณ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ฯลฯ


ประวัติการทำงาน
ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
7
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออกสื่อ จำกัด
นักจัดรายการวิทยุ
พิธีกรงานสำคัญต่าง ๆ


“ทุกย่างก้าวไม่ได้เดินผ่านมาโดยง่าย จะต้องก้าวข้ามขวากหนามและความเป็นตัวเอง” เป็นคำพูดที่คุณ เจ วัชราพร ญาณโกมุท ย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอ ไม่ใช่เรื่องง่ายในความเป็นคนต่างถิ่นที่ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและผู้คนในจังหวัดภูเก็ต 


20 ปีที่แล้ว จุดเริ่มต้นจากนักจัดรายการวิทยุ FM 89.0 MHz. ก้าวสู้การเป็นผู้ประกาศข่าว และล่าสุดกับการเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต ซึ่งเธอยอมรับว่า เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก หน้าที่ของสื่อมวลชนคือการนำเสนอความจริงออกสู่สาธารณะ ด้วยความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต คือ การยกระดับการนำเสนอข่าว สนับสนุนการประกอบวิชาชีพ นักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และผู้ที่ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนที่ปฏิบัติงานเพื่อสังคมในพื้นที่ภูเก็ต ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการโฆษณาและการแสดงออก และที่สำคัญอีกประการคือ เป็นแกนกลางสร้างและส่งเสริมความสามัคคีอันดี ระหว่างสื่อ ประชาชน ภาครัฐ และทุกกลุ่มองค์กร


สื่อยุค
COVID-19 ต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน การจำกัดพื้นที่ในการเดินทาง ข่าวลือ ข่าวปลอม เพราะเป็นสังคมที่ไม่ว่าใครก็สามารถนำเสนออะไรก็ได้ เพียงแค่คอมเมนท์หรือโพสต์ข้อความหรือรูป ดังนั้นสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตจึงทำงานควบคู่กับสื่อของรัฐ (ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต) เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่เคยมีใครคาดคิดและเตรียมตัวที่จะรับมือ สื่อมวลชนเองก็ต้องปรับแผนในการนำเสนอและสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ สอดคล้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วที่สุด

 
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×