กองทัพเรือ จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๔ “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน”

 

เมื่อเวลา ๐๕.๓๐ น. วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ หาดปากพระ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย พล.ร.อ. กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ์ ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการการกีฬากองทัพเรือ,พล.ร.ท. สิทธิพร มาศเกษม ผบ.ทรภ.3 ,
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.พังงา ,นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
 

การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านองค์บุคคลภายใต้แนวคิดที่ว่า“จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”เป็นการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังพลของกองทัพเรือทั้งทางร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับใช้ประชาชนและสู้เพื่อประชาชน โดยภายในงานมีการแสดงการปฏิบัติการทางทหาร ในภารกิจการเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓  มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงชุดปฏิบัติการพิเศษ ปล่อยลงสู่ที่หมาย และดำเนิน
กลยุทธทางทหารเข้าตีเป้าหมาย จากนั้นได้มอบธงไตรกีฬานาวีแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้ส่งมอบธงไตรกีฬาให้กับชุดตรวจค้นเรือหลวงกระบุรีเพื่ออัญเชิญขึ้นสู่ยอดเสาต่อไปเสียงโห่ร้องอย่างกึกก้องของนักกีฬาทุกคนที่พร้อมออกจากจุดปล่อยตัวเพื่อเข้าทำการแข่งขันซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ๑
,๖๕๓ คน เป็นชาวไทย ๑,๕๗๓ คน ชาวต่างชาติ ๘๐ คน จาก ๒๐ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา คอสตาริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล คาซัคสถาน  เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เซาท์แอฟริกา ไต้หวัน จีน คูเวต รัสเซีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย และสกอตแลนด์   

โดยการแข่งขันในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และความคึกคักจากกองเชียร์ที่คอยให้กำลังใจนักกีฬาอยู่เป็นระยะทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ทุกคนต่างมีรอยยิ้มที่แสดงถึงความสุข ความมุ่งมั่น กำลังใจในการเอาชนะใจตนเองกับระยะทางที่เหลืออยู่ สำหรับผลการแข่งขันไตรกีฬานาวี ในสนามที่ ๔ มีผลการแข่งขันดังนี้

๑. ไตรกีฬาระยะไกล (Navy Warrior Triathlon)

- ชายเดี่ยว

อันดับ ๑ ได้แก่ จ.อ. อนันต์ ดวงโสภา ทำเวลา ๐๙.๔๔.๒๘

อันดับ ๒ ได้แก่คุณ Aleksandr dorovskikh ทำเวลา ๑๐.๐๖.๐๑

อันดับ ๓ ได้แก่ คุณ Chris Braithwaite ทำเวลา ๑๐.๑๓.๒๓

- หญิงเดี่ยว

อันดับ ๑ ได้แก่ คุณน้ำเพชร พรธารักษ์เจริญ ทำเวลา ๑๑.๕๖.๒๔

อันดับ ๒  ได้แก่ คุณ Chothip Kan-uam ทำเวลา ๑๒.๑๓.๓๖

อันดับ ๓ ได้แก่ คุณ Thida Sonjaroen ทำเวลา ๑๒.๕๔.๓๑

- ประเภททีมชาย

อันดับ ๑ ได้แก่ Team กองเรือยุทธการ ทำเวลา ๐๙.๔๙.๓๓

อันดับ ๒ ได้แก่ Team สพ. ทำเวลา ๑๐.๑๑.๐๖

อันดับ ๓ ได้แก่ Team ฐท.สส. ระยะไกล ทำเวลา ๑๐.๓๕.๒๘

- ประเภททีมหญิง

อันดับ ๑ ได้แก่ Girl friend ทำเวลา ๑๔.๑๔.๒๐

๒. ไตรกีฬาระยะมาตรฐานโอลิมปิก (Olympic Distance Triathlon)

- ชายเดี่ยว

อันดับ ๑ ได้แก่ คุณ Ban Allen ทำเวลา ๐๒.๐๐.๒๓

อันดับ ๒ ได้แก่ คุณ Pierre Lafayeedney ทำเวลา ๐๒.๐๕.๓๘

อันดับ ๓ ได้แก่ คุณ Dane Cantwell ทำเวลา ๐๒.๑๐.๓๘

- หญิงเดี่ยว

อันดับ ๑ ได้แก่ คุณ Dimity-Lee Duke ทำเวลา ๐๒.๑๒.๔๗

อันดับ ๒ ได้แก่ คุณ Penny Slater ทำเวลา ๐๒.๑๔.๒๕

อันดับ ๓ ได้แก่ Inge Prasetyo ๐๒.๒๑.๑๒

- ทีมชาย

อันดับ ๑ ได้แก่ Team Andara ทำเวลา ๐๒.๐๒.๒๘

อันดับ ๒ ได้แก่ Team STANDARD AC.DC.1 ทำเวลา ๐๒.๐๙.๓๐

อันดับ ๓ ได้แก่ Team ชุมพลทหารเรือ (Echol) ทำเวลา ๐๒.๑๐.๔๓

- ทีมหญิง

อันดับ ๑ ได้แก่ Team หมอทะเล ทำเวลา ๐๒.๕๓.๒๑

อันดับ ๒ ได้แก่ Team Navy Music ทำเวลา ๐๓.๐๘.๒๔

อันดับ ๓ ได้แก่ Team ฐท.สส.9 ทำเวลา ๐๓.๑๗.๕๙

- ทีมผสม

อันดับ ๑ ได้แก่ Team Krabi Ex-Patties ทำเวลา ๐๒.๔๑.๕๖

อันดับ ๒ ได้แก่ Team โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทำเวลา ๐๓.๑๔.๓๒

อันดับ ๓ ได้แก่ Team สปช.ทร.2 ทำเวลา ๐๓.๔๐.๔๐

๓. ไตรกีฬาระยะสั้น (Sprint Distance Triathlon)

- ชายเดี่ยว

อันดับ ๑ ได้แก่ คุณ Chang Chia Hao ทำเวลา ๐๑.๑๒.๔๖

อันดับ ๒ ได้แก่ คุณ David Aldea Perona ทำเวลา ๐๑.๒๓.๑๒

อันดับ ๓ ได้แก่ คุณ รัตนนิธิ์ บัวทอง ทำเวลา ๐๑.๓๐.๔๙

- หญิงเดี่ยว

อันดับ ๑ ได้แก่ คุณ Jacqui Allen ทำเวลา ๐๑.๒๓.๕๒

อันดับ ๒ ได้แก่ คุณ Patcharaphan Kongsamut ทำเวลา ๐๑.๓๙.๑๙

อันดับ ๓ ได้แก่ คุณ SUPHASUTA UDOMSAKSIN ทำเวลา ๐๑.๔๑.๔๙

๔. ทวิกีฬา (Duathlon)

- ชายเดี่ยว

อันดับ ๑ ได้แก่ คุณ Ivan Vlasenko ทำเวลา ๐๒.๐๒.๕๒

อันดับ ๒ ได้แก่ คุณ Rattakarn Lamanee ทำเวลา ๐๒.๐๖.๕๙

อันดับ ๓ ได้แก่ จ.อ.ขวัญชัย ขอสินกลาง ทำเวลา ๐๒.๑๐.๐๘

- หญิงเดี่ยว

อันดับ ๑ ได้แก่ คุณ Eva Desiana ทำเวลา ๐๒.๑๗.๔๔

อันดับ ๒ ได้แก่ คุณณัฐธยา ธนวณวัฒน์ ทำเวลา ๐๒.๒๕.๕๔

อันดับ ๓ ได้แก่ คุณ Pluemjit Chaikamjorn ทำเวลา ๐๒.๓๔.๐๓


ทั้งนี้หลังจากทำการแข่งขันไตรกีฬาสนามที่๔เสร็จสิ้นทุกรายการผู้บัญชาการทหารเรือได้ส่งมอบธงไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งในสนามสุดท้าย สนามที่ ๕ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อไป

     


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×